Chùa Quan Âm

                                                                                                                             

                                                                                                                                     Ẩn trong Ngũ Hành Sơn

mái Quan Âm kề vách đá

tiếng chuông tràn ra đồng gió

tiếng mõ buông vào thu không

 

Cửa chùa ngan ngát sen

linh hồn trăng điệp sáng

động hoa trời bước xuống

khơi trong lòng từ bi

 

Màu áo vàng gối quỳ

tiếng nam mô phổ độ

gót chân người về ngộ

hạt cỏ trắng nhẹ tênh

 

Mơ hồ khói trầm nhang

gột đi bao khổ ải

ta như cây cỏ dại

chìa lá vào hư vô.

                                                                                                                                                           Ngân Vịnh (Báo Công An Đà Nẵng)