Vua nhà Nguyễn với Ngũ Hành Sơn

 

Đến Ngũ Hành Sơn, ngoài những dấu tích tích văn hóa ChămPa còn in đậm trong không gian văn hóa Ngũ Hành, chúng ta còn thấy ở nơi đây dấu tích đậm nét văn hóa Việt đặc biệt là những dấu tích của Phật giáo dân tộc và sự quan tâm hộ trì của các vua nhà Nguyễn đối với các chùa ở Ngũ Hành Sơn, để nơi đây trở thành một trung tâm Phật giáo thịnh trị nhất xứ Quảng thế kỷ XIX.

Theo lưu truyền khi đối đầu với Nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh có lần đã ghé núi Tam Thai, Ngũ Hành Sơn nghe Sư thuyết pháp đã phát nguyện khi nào hoàn thành đại nghiệp (lập lại được vương triều) sẽ tô điểm lại nơi đây. Năm 1802 triều Nguyễn được thành lập và thịnh trị “Kỷ nguyên an ổn đến với các triều đại vua Nguyễn. Một công chúa con vua Gia Long đến ẩn cư tịch mịch tại núi này” (Theo tác phẩm Les Montagnes Des Marbre của Albert Sallet). Đó là công chúa con vua Gia Long, chị vua Minh Mạng.

            Trong 21 năm trị nước, Vua Minh Mạng (1820 – 1841) đã có đến ba lần ngự giá Ngũ Hành Sơn. Sử nhà Nguyễn cho biết: “Mùa hạ, tháng 5 Minh Mạng thứ 6, vua xa giá tam tuần. Ngày Mậu Tuất, thuyền ngự đến bến Hóa Khuê. Hạ lệnh xa giá lên Ngũ Hành, đến hai chùa Trang Nghiêm và Bảo Đài xem khắp hang động và các bi ký. Bảo thị thần rằng: “Núi này là danh thắng bậc nhất, các thánh triều ta khi rỗi công việc thường đến chơi đây”. Đúng 10 năm sau, vua Minh Mạng trở lại Ngũ Hành Sơn. Sử nhà Nguyễn chép: “Khi trẫm bắt đầu ra đi, trước mặt đã vâng lời Từ Dụ, nên cúng 100 lạng bạc ở núi Ngũ Hành, vậy cho phát bạc ở kho Quảng Nam 100 lạng và trẫm cũng bố thí 1000 quan tiền, giao cả cho bố án để chi tiêu thay vào các tiết hằng năm và ngày Thánh thọ đại khánh tụng kinh làm phúc để cầu Thánh mẫu Hoàng Thái Hậu ta sống lâu mãi mãi; dưới đến thần dân đều được khỏe mạnh vui vẻ”. Sau chuyến đi trở về, vua Minh Mạng đã lệnh cho tôn tạo Ngũ Hành Sơn, trong đó chủ yếu là xây dựng và sửa sang các chùa chiền, tô tượng, đúc chuông, ban cấp kinh sách.

Tiếp sau vua Minh Mạng, các đời vua Thiệu Trị, Tự Đức, Thành Thái sau này đều có những ưu ái đối với Ngũ Hành Sơn. Đối với vua Thiệu Trị, sau lễ đăng quang tại điện Thái Hòa, ngày 16 tháng 2 năm Tân Sửu, vua đã xuống dụ tổ chức lễ trai đàn tại các chùa ở Ngũ Hành Sơn để khao mừng. Nhà vua vẫn duy trì việc ban cấp kinh phí cúng tế cho các chùa Tam Thai và Ứng Chân. Vua Tự Đức còn ban cấp ruộng đất cho các chùa trên để có thêm nguồn thu trang trải công tác Phật sự.

Trong mười mấy năm trị vì của mình, vua Thành Thái cũng ban những ân điển và vinh hạnh cho Phật giáo Ngũ Hành Sơn. Năm 1894 niên hiệu Thành Thái thứ 6 vua đã chuẩn y đề xuất của quan tổng đốc Nam Nghĩa được bộ Lễ tâu trình về việc tu sửa chùa Tam Thai và Linh Ứng; ba năm sau (năm 1897) lại cấp cho kinh phí để tạo khắc lại các tấm biển ở các chùa. Cũng trong năm này, vua còn chuẩn cho xây dựng thêm một nhà ở cho vị tăng cang. Theo tấm văn bia chùa Linh Ứng lập năm Ất Mão Duy Tân thứ 9 (1915) cho biết, năm Thành Thái thứ 14 (1902) vua đã “đích thân ngự giá đến chùa Tam Thai, Linh Ứng để tổ chức trai đàn cầu nguyện”, đồng thời ban thưởng hậu cho thiền sư trụ trì.

Chùa Tam Thai trên ngọn Thủy Sơn, Danh thắng Ngũ Hành Sơn là một trong hai ngôi chùa được Vua Minh Mạng phong Quốc tự vào năm 1825

Từ năm 1825 Ngũ Hành Sơn đã nhận được ân điển của vua triều Nguyễn, xây dựng và tu sửa các chùa chiền. Vì vậy, mọi việc liên quan ở đây đều do triều đình bao cấp và quản lý. Triều đình đã ban cấp ruộng đất và tiền bạc để đảm bảo đời sống và sinh hoạt cho sư tăng cũng như tôn tạo các cơ sở thờ tự. Những ghi chép rải rác trong chính sử nhà Nguyễn và những đoạn miêu tả qua tác phẩm Les Montagnes Des Marbre của Albert Sallet khi ông đến khảo sát ở đây vào đầu thế kỷ XX, cho chúng ta thấy vai trò quan trọng của các vua nhà Nguyễn với Ngũ Hành Sơn trong thế kỷ 19. Song, có lẽ do sự biến động dữ dội của hoàn cảnh lịch sử – xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, chùa chiền Ngũ Hành Sơn không còn được triều đình quan tâm như trước.

Hiện nay, Danh thắng Ngũ Hành Sơn là một thắng tích nổi tiếng của cả nước, là điểm đến du lịch hấp dẫn của thành phố Đà Nẵng. Ngoài các yếu tố do thiên nhiên ban tặng, trong lòng nó còn chứa ẩn những giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh cùng với làng nghề điêu khắc đá hình thành và phát triển gần 400 năm nay đã trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, là điểm đến không thể thiếu của du khách trong hành trình đến với Đà Nẵng và các di sản văn hóa miền Trung. Hàng năm nơi đây đã đón trên 1 triệu lượt khách, riêng năm 2017 đã có gần 1,5 triệu lượt khách đến tham quan, vãn cảnh. Ban Quản lý Khu Du lịch Thắng cảnh Ngũ Hành Sơn đang hàng ngày không ngững nổ lực phấn đấu giữ vững thương hiệu  là điểm đến “An toàn – Văn minh – Thân thiện”.

                                                                                                Văn Chung