Chào cờ đầu tuần – Nét đẹp văn hóa công sở

         Ban Quản Lý Khu Du lịch Thắng cảnh Ngũ Hành Sơn thời gian qua đã tổ chức nghi lễ chào cờ đầu tuần và hát Quốc ca trang nghiêm, đúng ý nghĩa, đem lại hiệu quả thiết thực. Đây là nét đẹp văn hóa công sở luôn được duy trì thực hiện.

          Nghi thức chào cờ được thực hiện lúc 7 giờ 15 phút sáng thứ hai đầu tuần. Bài “Tiến quân ca” mở đầu cho buổi lễ chào cờ được tất cả cán bộ, viên chức, người lao động  hát vang trong cảm xúc thiêng liêng và tình cảm trân trọng…Chào cờ đầu tuần là việc làm có ý nghĩa lớn, không chỉ thể hiện niềm tự hào dân tộc mà còn giúp cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ chuyên môn. Ý nghĩa của buổi lễ chào cờ đầu tuần  tại Ban Quản Lý Khu Du lịch Thắng cảnh Ngũ Hành Sơn được thể hiện trên nhiều phương diện, tạo nên những giá trị riêng và để lại những hình ảnh đẹp, ấn tượng trong mỗi cán bộ, viên chức và người lao động… Hoạt động đặc biệt của buổi chào cờ đầu tuần là Trưởng ban khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu về gương người tốt việc tốt, tác phong làm việc, thái độ phục vụ du khách và ý thức tham gia tốt các hoạt động, sự kiện tại đơn vị… Đây không chỉ đơn thuần là hoạt động  khen thưởng dưới cờ, mà còn là hoạt động thực tiễn có tính lan tỏa, rèn luyện tác phong làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền – Trưởng ban trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân đã làm tốt trong công tác phục vụ Lễ hội Vu lan Báo hiếu Ngũ Hành Sơn 2018

          Xác định chào cờ đầu tuần là nội dung sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, để tinh thần “Tiến quân ca” trở thành động lực cho mỗi việc làm, mỗi hành động, là khởi đầu cho một tuần làm việc mới tràn đầy xung lực với tinh thần mới, khí thế mới, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động Ban Quản Lý Khu Du lịch Thắng cảnh Ngũ Hành Sơn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ và trang nghiêm nghi lễ chào cờ, để mỗi lần ngước nhìn cờ Tổ quốc và hát vang bài “Tiến quân ca” là một lần củng cố tinh thần dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.  

Tổ Quảng bá du lịch