Đà Nẵng: Công bố hoạt động bến thủy nội địa K20

    VHO-Sở GTVT TP Đà Nẵng vừa công bố hoạt động bến thủy nội địa K20 (địa phận phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, thuộc BQL Danh thắng Ngũ Hành Sơn).

Sau khi đi vào hoạt động, bến thủy nội địa K20 sẽ là điểm đến du lịch của Đà Nẵng

    Công trình bến được công bố gồm: Bến hành khách, dạng liền bờ được xây dựng trên cơ sở bề mặt tường kè sông Cổ Cò làm chỗ neo cập tàu và lối lên xuống cho hành khách.

    Bến thủy nội địa K20 được phép tiếp nhận 01 tàu khách có sức chở ≤ 30 chỗ ngồi, chiều dài lớn nhất ≤ 18,4m; chiều rộng lớn nhất ≤ 5,2m; mớn nước đầy tải ≤ 0,72m. Căn cứ tình hình thực tế về điều kiện tuyến, luồng chạy tàu, kết cấu công trình bến, khí tượng thuỷ văn thuỷ triều, cao độ mực nước tại bến, Cảng vụ Đường thuỷ nội địa Đà Nẵng phối hợp chủ bến, thuyền trưởng quyết định cho phương tiện có tải trọng, mớn nước, sức chở khách phù hợp vào, rời bến đảm bảo hoạt động an toàn.

    Giao Ban Quản lý Danh thắng Ngũ Hành Sơn (đơn vị quản lý, khai thác bến K20 với vai trò là chủ bến) thực hiện trách nhiệm giám sát thuyền trưởng, người lái phương tiện của phương tiện hoạt động trong vùng nước bến thủy nội địa, khu neo đậu thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ.

     Thanh tra Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về hoạt động đường thủy nội địa thuộc phạm vi thẩm quyền theo quy định.

    Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung theo Quyết định 3359/QĐ-UBND ngày 31.7.2019 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành quy trình kiểm soát hoạt động vận chuyển khách du lịch tại cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ng. Hà(baovanhoa.vn)