Các bảo tàng, danh thắng Ngũ Hành Sơn bắt đầu thu phí tham quan từ 1-1-2023

     Các bảo tàng công lập trên địa bàn và danh thắng Ngũ Hành Sơn vừa thông báo áp dụng thu phí tham quan cho người dân, du khách từ 1-1-2023. Cụ thể, Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng thực hiện thu phí 20.000 đồng/lượt tham quan. Trong đó, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp tục miễn phí cho trẻ em, học sinh và thu phí 10.000 đồng đối với sinh viên. Còn Bảo tàng Đà Nẵng tiếp tục miễn phí tham quan cho công dân thường trú tại Đà Nẵng và Quảng Nam; trẻ em, học sinh, sinh viên; người khuyết tật; người từ 60 tuổi trở lên…

     Tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, kể từ ngày 1-1-2023, đơn vị áp dụng thu giá vé tham quan 60.000 đồng/lần/người đối với người lớn; 10.000 đồng/lần/người đối với sinh viên; học sinh tham gia các chương trình giáo dục vẫn được miễn phí vé tham quan. Ngoài ra, danh thắng Ngũ Hành Sơn cũng áp dụng lại giá vé cũ với 40.000 đồng/người; vé thang máy 15.000 đồng/lượt. Khi đến tham quan động Âm Phủ, nằm dưới các ngọn núi của Ngũ Hành Sơn, du khách muốn vào trong phải mua thêm vé 20.000 đồng/lượt. Đối với học sinh, sinh viên, danh thắng Ngũ Hành Sơn áp dụng giá vé 10.000 đồng/lượt và tham quan động Âm Phủ thêm 7.000 đồng/lượt.

     Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND của HĐND thành phố, các bảo tàng, danh thắng Ngũ Hành Sơn thực hiện quy định miễn phí tham quan trong năm 2022 nhằm kích cầu, thu hút khách du lịch.

Thiên Duy(baodanang.vn)