Công bố quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Đại hội Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ phận Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2022 – 2025

     Ngày 24/10/2022, Đảng bộ Bộ phận Ban Quản Lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn đã công bố quyết định của Đảng ủy Các Cơ Quan Chính Quyền quận Ngũ Hành Sơn về việc chuẩn y kết quả bầu cử Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư của 04 Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy phát biểu chúc mừng các Chi bộ

     Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Bộ phận, đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy chúc mừng các đồng chí đã được tín nhiệm cao, chuẩn y vào các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và chi uỷ viên. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư quán triệt, giao nhiệm vụ cho Cấp ủy Chi bộ khoá mới có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc của Chi bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chi uỷ viên và đảng viên của Chi bộ; triển khai kế hoạch thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đã đề ra; tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, quyết tâm cùng với Đảng bộ Bộ phận thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy trao quyết định cho Chi bộ 1

 …Chi bộ 2

…Chi bộ 3

Và Chi bộ 4

     Trước đó, trong 02 ngày 06,07 tháng 9 năm 2022, 04 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đảng bộ Bộ phận Ban Quản Lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn đã hoàn thành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 trên tinh thần nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, lựa chọn nhân sự có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất năng lực, uy tín và theo đúng thời gian, nội dung quy định cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy Bộ phận.

Tổ Quảng bá du lịch