LỄ BÀN GIAO TRANG THIẾT BỊ TRUYỀN THÔNG VÀ THU GOM, PHÂN LOẠI RÁC THẢI TẠI BAN QUẢN LÝ DI TÍCH DANH THẮNG NGŨ HÀNH SƠN

        Căn cứ theo Quyết định số 4478/QĐ-UBND, ngày 23/11/2020 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc “ Phê duyệt tiếp nhận dự án Xây dựng mô hình thí điểm về quản lý rác thải tổng hợp nhằm giảm lượng rác thải phát sinh và tối ưu hóa hoạt động phân loại, tái chế tại nguồn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng do Chương trình phát triển Liên hợp quốc tài trợ”; sáng ngày 18/10/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tiến hành chuyển giao cho Ban quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn quyền quản lý, sử dụng các trang thiết bị truyền thông và thu gom, phân loại rác thải

Lãnh đạo Hội LHPN thành phố phát biểu tại Lễ bàn giao

          Tại Lễ bàn giao, Lãnh đạo Hội LHPN thành phố đã nhấn mạnh rằng những trang thiết bị này tượng trưng cho sự giúp đỡ của Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Qũy môi trường toàn cầu ( GEF SGP) cho Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn. Việc chuyển giao được sử dụng cho mục đích tuyên truyền, vận động khách du lịch bảo vệ môi trường theo những điều khoản của đề nghị dự án và được ký kết giữa GEF SGP và tổ chức điều hành dự án là Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền – Bí thư Đảng ủy, Trường ban Ban quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn phát biểu tại Lễ bàn giao.

          Cũng trong Lễ bàn giao, thay mặt lãnh đạo tập thể viên chức- người lao động tại đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Hiền – Bí thư Đảng ủy, Trường ban Ban quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp lãnh đạo luôn quan tâm, tạo điều kiện để đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ Di tích Quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn và Di tích khu căn cứ cách mạng K20; lời cảm ơn sâu sắc đến các chương trình, cơ quan đơn vị đã tài trợ, thực hiện Dự án góp phần giảm lượng rác thải phát sinh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và cải thiện thu nhập của cộng đồng từ việc tái chế rác thải trên địa bàn; đồng thời khẳng định đơn vị sẽ sử dụng các trang thiết bị được hỗ trợ một cách hiệu qủa nhất và sẽ báo cáo các cấp lãnh đạo về tình hình sử dụng trang thiết bị.

          Một số hình ảnh tại Lễ bàn giao.

 

 

 

Tổ Quảng bá du lịch.