HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, CÔNG ĐOÀN NĂM 2021 VÀ HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022.

          Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Đảng ủy, Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Công đoàn cơ sở; sáng ngày 15 tháng 12 năm 2021, đơn vị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ, Chính quyền, Công đoàn năm 2021 và Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền – Bí thư Đảng ủy – Trưởng ban và đồng chí Mai Văn Qúy – Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị

          Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, báo cáo tổng kết tại Hội nghị đã nêu rõ, năm 2021với tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID19; Đảng ủy Bộ phận Ban quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn đã bám sát sự chỉ đạo của Quận Ủy, UBND quận, Đảng ủy các cơ quan chính quyền Quận, triển khai triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của các cấp với phương châm “chống dịch như chống giặc”; quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa tập trung phòng, chống dịch vừa đảm bảo mọi hoạt động tại đơn vị; làm tốt công tác tư tác, động viên viên chức, người lao động cùng vượt qua khó khăn đã nêu. Trong năm 2021, đơn vị tạm ngưng hoạt động, phục vụ khách trong thời gian dài ( từ ngày 10/5 – 17/10/2021) và thực hiện Nghị quyết 327/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố, phục vụ miễn phí 83.621 lượt khách tham quan ( trong đó 12.255 lượt khách nước ngoài).

          Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được chú trọng, Đảng bộ thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc và các nguyên tắc xây dựng Đảng; nguyên tắc tự phê bình và phê bình được phát huy; cán bộ, đảng viên đề cao tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao , giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có cán bộ, đảng viên mắc khuyết điểm hoặc sai phạm đến mức xử lý kỉ luật; tinh thần đoàn kết nội bộ được giữ vững, tạo sự nhất trí cao trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ; quan tâm, động viên cán bộ, đảng viên, nhân viên nâng cao tinh thần tự học tự rèn qua việc tham gia các lớp bồi dưỡng: Nghiệp vụ di lịch,ngoại ngữ, kiến thức QP-AN. Kết quả đánh giá phân loại năm 2021, Chị bộ 1 “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và Chi bộ 2, Chi bộ 3, Chi bộ 4 “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

          Về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác đơn vị, năm 2021 là một năm đầy khó khăn do tình hình dịch bệnh phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động thu ngân sách của đơn vị. Tuy nhiên, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự đoàn kết, nỗ lực của cả tập thể lao động, Ban quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn đã làm tốt những nhiệm vụ cụ thể: Làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID19 theo văn bản chỉ đạo của các cấp; công tác quản lý, bảo vệ di tích, an ning trật tự, an toàn cho du khách, vệ sinh môi trường, công tác PCCN&PCBL luôn được đảm bảo; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 29 của Thành ủy, Chỉ thị 10 của Quận ủy và Quyết định 2156 của UBND quận; làm tốt công tác quảng bám hướng dẫn – thuyết minh; taajo trung công tác trùng tu, tôn tạo tại khu Di tích; tuyên truyền, vận động VC-NLĐ tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “” Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam”, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, cuộc thi tìm hiểu trực tuyến Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 – 01/01/2022); Công đoàn tích cực tham gia Hôi thi An toàn vệ sinh viên giỏi thành phố Đà Nẵng lần thứ IX năm 2021 đạt giải Nhì toàn đoàn, đạt giải A cuộc thi ảnh “ Nét đẹp đoàn viên, người lao động” do LĐLĐ quận tổ chức. Đồng thời, đơn vị đề nghị Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn công nhận danh hiệu lao động tiên tiến, 07 cá nhân đề nghị tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và 13 cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND quận tặng giấy khen.

          Hội nghị cũng nghe các báo cáo về tình hình hoạt động Công đoàn; tình hình hoạt động ban Thanh tra nhân dân; Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; Công khai tài chính năm 2021 và Quy chế chi tiêu nội bộ 2022; Phát động phong trào thi đua 2022. Tại Hội nghị, cán bộ, viên chức và người lao động đơn vị đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp, ý tưởng về các hoạt động tại Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn. Các ý kiến, giải pháp được đưa vào Nghị quyết hội nghị, làm cơ sở cho mọi hoạt động của đơn vị trong năm 2022.

          Dự báo tình hình năm 2022 sẽ còn nhiều khó khăn, bất lợi bởi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, dự kiến sẽ tiếp tục miễn thu phí tham quan Danh thắng cả năm 2022 để kích cầu du lịch theo chủ trương của UBND thành phố; phát biểu Chỉ đạo Hội nghị , đồng chí Nguyễn Văn Hiền – Bí thư Đảng ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên cần phát huy hơn nữa những mặt đã đạt được trong năm 2020, khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID -19, công tác tuyên truyền về phòng chống dịch; Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ di tích, an ninh trật tự, an toàn cho du khách, vệ sinh môi trường, công tác PCCN&PCLB; Tiếp tục làm tốt công tác quản lý, bảo vệ di tischm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa hiện hữu, phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệ trình thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Làm tốt công tác quảng bá, hướng dẫn – thuyết minh về 02 khu Di tích, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các đơn vị liên quan quay phim, làm chương trình quảng bá kích cầu du lịch (nếu có), tiếp tục phối hợp các ngành chức năng xây dựng và hoàn thiện hồ sơ “ Ma nhai Hán – Nôm Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” trình UNESCO xem xét, công nhận; Tiếp tục hoàn thiện các Đề án được giao, triển khai các hạng mục củ Đề án phát triển du lịch khu Căn cứ cách mạng K20, trùng tu, sữa chữa, nâng cấp một số hạng mục cấp thiết tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn. Đồng chí nhấn mạnh thêm: mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu trong mọi hành động, đi đầu trong các phòng trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Chi bộ, Đảng bộ “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền tặng giấy khen cho các chi bộ hoàn thành xuất sắc và tốt nhiệm vụ được giao

Tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Đồng chí Lê Ngọc Nhất – Phó Trưởng ban tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tổ quảng bá du lịch thực hiện