Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn sơ kết 06 tháng đầu năm 2022

     Sáng ngày 07/7/2022, Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong  6 tháng còn lại của năm 2022. Do đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy – Trưởng ban chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy – Trưởng ban chủ trì Hội nghị

     Qua báo cáo tại Hội nghị, thực hiện miễn phí vé tham quan cả năm theo Nghị quyết 58/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố, trong 6 tháng đầu năm, Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn đã phụ vụ miễn phí 239.334 lượt khách ( 10.655 lượt khách nước ngoài) đến tham quan. Tại Khu căn cứ Cách mạng K20 đã đón tiếp và phục vụ miễn phí hơn 2436 lượt khách đến tham quan, học tập, nghiên cứu, sinh hoạt chuyên đề và tổ chức Lễ kết nạp Đảng đặc biệt là trong tháng 5.

     Tại Hội nghị, người lao động đơn vị đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp, ý tưởng về các hoạt động tại Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn; các ý kiến, giải pháp được đưa vào Nghị quyết hội nghị. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy – Trưởng ban đã biểu dương những cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

     Trong 6 tháng cuối năm 2022, tập thể người lao động Ban quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn quyết tâm nổ lực, phấn đấu hơn nữa để phục vụ khách thăm quan tại 02 Di tích. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục miễn phí tham quan tại Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn theo Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố.

  • Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới theo ý kiến chỉ đạo của các cấp, chú trọng công tác tuyên truyền, phòng ngừa dịch bệnh.
  • Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Chỉ thị, Quyết định của các cấp; Nội quy, Quy chế làm việc của cơ quan. Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động có trình độ, đạo đức, trách nhiệm và chuyên nghiệp.
  • Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ di tích, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa hiện hữu; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách; kiểm soát việc xây dựng trái phép. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa hè và chủ động công tác phòng chống lụt, bão vào mùa mưa.
  • Tập trung cao độ phục vụ tốt nhân dân, du khách tham quam Di tích trong mùa cao điểm; thực hiện tốt công tác bán vé điện tử thang máy và dịch vụ giữ xe. Phối hợp Sở Du lịch và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh quảng bá điểm đến trong tình hình mới. Hưởng ứng, tổ chức các hoạt động nhân các sự kiện, ngày Lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước, ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7,  ngày Du lịch thế giới 27/9, Quốc khánh 2/9…

     Các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên là để giữ vững danh hiệu danh thắng Ngũ Hành Sơn mãi là điểm đến “An toàn – Văn minh – Thân thiện” .

                                                                              Tổ Quảng bá du lịch