Thông báo giá vé và mẫu vé mới tại Khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn

 

Mu vé tham quan ngn Thủy Sơn

Mu vé tham quan ngn Thủy Sơn dành cho học sinh, sinh viên

Mu vé tham quan động Âm phủ

Mu vé tham quan động Âm phủ dành cho học sinh, sinh viên

Mu vé Dịch vụ Thang máy

                                                            Ban quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn