Chương trình Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn năm 2023

     Sau 3 năm tạm hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2023 sẽ quay trở lại với nhiều hoạt động, diễn ra từ ngày 08-10/3/2023 (nhằm ngày 17,18 và 19/02 Âm lịch).

    Chương trình Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn năm 2023

danangfantasticity.com