CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI QUÁN THẾ ÂM – NGŨ HÀNH SƠN NĂM 2018

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI: Từ ngày 02/4/2018 đến ngày 04/4/2018 (nhằm ngày 17,18 & 19/02 năm Mậu Tuất)

Thời gian

Nội dung

hoạt động

Địa điểm

Chỉ đạo

Đơn vị phối hợp

thực hiện

Ghi chú

Ngày 02/4/2018 ( 17/02 Âm lịch)
7h30 Khai mạc Hội Cờ làng Đường Sư Vạn Hạnh

– UBND quận NHS

– Sở VH&TT thành phố

Trung tâm VH-TT quận

– UBND 04 phường thuộc quận, nhân dân và du khách tham dự Hội

Có Chương trình chi tiết riêng
8h00

Lễ khai kinh Thượng phan, Thượng kỳ

Khu vực Chùa QTA Chùa Quán Thế Âm Chùa Quán Thế Âm  
9h00

– Khai mạc triển lãm mỹ thuật tranh ảnh, Thư pháp, Thư hoạ và ra mắt Đặc san Diệu Âm Lễ Hội Quán Thế Âm 19/2

– Triển lãm ảnh thánh tích Phật giáo Ấn Độ

– Mở cửa tham quan Bảo tàng Văn hóa Phật giáo

 

 

– Trong khuôn viên chùa Đá

 

 

 

 

 

 

– Bảo tàng Văn hóa Phật giáo (Chùa Đá)

– UBND quận NHS

– Sở VH&TT thành phố

– Sở Ngoại vụ thành phố

– Chùa Quán Thế Âm và các CLB Mỹ thuật, thơ, thư pháp Đà Nẵng

– Trung tâm Việt Nam Thư Đạo và Trung tâm Mỹ thuật Phật giáo VN

– Hội Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ thành phố Đà Nẵng

 
9h00 đến 13h00

– Khai mạc triển lãm tranh, ảnh du lịch và thắng cảnh Ngũ hành Sơn

– Khai Hội Hô hát Bài chòi khu V

 

Đường Sư Vạn Hạnh 

– UBND quận NHS

– Ban Quản lý Khu du lịch thắng cảnh NHS

– CLB Bài chòi Trung tâm Văn hóa thành phố

 
15h00 Biểu diễn võ thuật dân tộc – Sân khấu lớn – Chùa QTÂ Chùa QTÂ  

15h00

17h00

– Lễ dâng hương Tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa

– Lễ Tế Xuân cầu Quốc thái – Dân an

– Lễ Tế Thạch nghệ Tổ sư

– Miếu thờ Huyền Trân Công Chúa

– Sân khấu lớn

– UBND quận NHS

– Phòng VH&TT

– Chùa QTÂ

– UBND phường Hòa Hải

– Hội Người Cao tuổi P. Hòa Hải

– Ban Tế lễ Nhà thờ Thạch nghệ tổ sư Làng đá mỹ nghệ

 
17h00 đến 18h00

– Biểu diễn thư pháp nghệ thuật Nhật Bản, Nghệ thuật cắm hoa Ikebana Nhật Bản

– Triển lãm tranh, ảnh, thư pháp, thư họa, trưng bày cắm hoa Ikebana Nhật Bản

– Biểu diễn Kèn Saxophone, Biểu diễn nhạc cụ, Múa Nhật bản

– Trong khuôn viên chùa Đá

– Sở Ngoại vụ thành phố

– UBND quận NHS

– Phòng VH&TT

– Đoàn nghệ thuật Nhật Bản

– Chùa QTÂ

 
19h00 Biểu diễn hòa tấu nhạc cụ Sân khấu Hội Cờ làng – UBND quận NHS – Trung tâm VH-TT quận  

19h00                       đến

22h00

* Khai mạc Lễ hội:

– Lễ Khai mạc

– Công bố 02 kỷ lục Việt Nam về Cờ phật giáo (Đại kỳ) lớn nhất và Bảo tàng Văn hoá Phật giáo đầu tiên Việt Nam

– Biểu diễn Trống Hội và múa Trình tường

– Chương trình nghệ thuật

– Toàn bộ không gian Lễ hội

– Sân khấu lớn

BTC Lễ hội

– Các thành viên BTC Lễ hội

– Các Tiểu ban Lễ hội

– Các đơn vị tham gia Khai hội

– Tổ chức Kỷ lục Việt Nam

– Phòng VH&TT quận, Trung tâm VH-TT quận

– Hội Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ

– Chùa QTÂ

– Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

– Trường VHNT thành phố

– Đoàn nghệ thuật Ấn Độ; Vũ đoàn Nhật Huy; Đội văn nghệ Hải Triều Âm

Có Chương

trình chi tiết từng nội dung Lễ Khai mạc

Ngày 03/4/2018 (18/02 Âm lịch)
7h00 Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân Đường Sư Vạn Hạnh

– UBND quận NHS

Trung tâm VH-TT quận, các phòng, ban, đơn vị, địa phương Có Chương trình chi tiết riêng
8h00 Hội Cờ làng Đường Sư Vạn Hạnh

– UBND quận NHS

– Sở VH&TT thành phố

Trung tâm VH-TT quận

– UBND 04 phường thuộc quận, nhân dân và du khách tham dự Hội

Có Chương trình chi tiết riêng

8h00

Pháp đàn Quán Thế Âm

Lễ đài chùa Đá

– BTC Lễ hội

– Ban Tôn giáo thành phố

– Ban Trị sự Phật giáo thành phố

– Các thành viên BTC Lễ hội

– Ban Trị sự Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn, Chùa QTÂ và các đạo tràng

 

14h00 đến 17h00

– Pháp đàn Quán Thế Âm – Lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an

– Thiền tọa do các Hòa Thượng của Phật giáo Thái Lan hướng dẫn

Lễ đài chùa Đá

– BTC Lễ hội

– Ban Tôn giáo thành phố

– Ban Trị sự Phật giáo thành phố

– Các thành viên BTC Lễ hội

– Ban Trị sự Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn, Chùa QTÂ và các đạo tràng

Có Chương trình chi tiết riêng

17h30 Phụ diễn Văn nghệ

Lễ đài chùa Đá

– UBND quận NHS

– Sở VH&TT thành phố

– Phòng VH&TT quận

– Trung tâm VH-TT quận

– Chùa QTÂ

– CLB Hải Triều Âm

 
19h00 Biểu diễn hòa tấu nhạc cụ Sân khấu Hội Cờ làng – UBND quận NHS – Trung tâm VH-TT quận  

19h00 đến 20h30

– Thuyết pháp do Thượng tọa Thích Giác Toàn đăng đàn

– Pháp đàn Đại bi, hoa đăng

Khuôn viên Chùa QTA

– BTC Lễ hội

– Ban Tôn giáo thành phố

– Ban Trị sự Phật giáo thành phố

– Các thành viên BTC Lễ hội

– Ban Trị sự Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn, Chùa QTÂ và các đạo tràng

– Thượng tọa Thích Giác Toàn

 
21h00 Lửa trại, văn nghệ Khuôn viên Chùa QTA

– UBND quận NHS

– Sở VH&TT thành phố

– Phòng VH&TT quận

– Trung tâm VH-TT quận

– Ban Trị sự Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn

– Chùa QTÂ

 
Ngày 04/04/2018 ( 19/02 Âm lịch)

7h00

Lễ Chính thức Lễ hội Quán Thế Âm:

Nghi lễ Phật giáo….

– Lễ đài chùa Quán Thế Âm

– Lãnh đạo thành phố

– BTC Lễ hội

– Ban Tôn giáo thành phố

– UBND quận NHS

– HĐTS TW GHPG VN

– BTS GH Phật giáo VN thành phố

– Các thành viên BTC Lễ hội

– Ban Trị sự Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn

– Chùa QTÂ

– Các Đạo tràng, đồng bào Phật tử và du khách tham dự Lễ hội

Có Chương trình chi tiết riêng

08h00 Lễ trồng cây Bồ đề (chiết từ Cây bồ đề Đạo tràng, Ấn độ) do Đoàn khách mời Ấn Độ tặng – Sân khấu sau Chùa Quán Thế Âm

– Lãnh đạo thành phố

– Đại sứ Ấn Độ

– Lãnh đạo quận NHS

– HĐTS TW GHPG VN

– Các thành viên BTC Lễ hội

– Sở Ngoại vụ

– Ban Trị sự GHPG VN thành phố

– Chùa QTÂ

Có Chương trình chi tiết riêng

09h00

Hội Đua thuyền truyền thống

– Lễ đài chính

– Sông Cổ Cò

– UBND quận NHS

– Sở VH&TT thành phố

– Phòng Nghiệp vụ TDTT – Sở VH&TT thành phố

– Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT các quận, huyện

– UBND các phường

Có Điều lệ riêng

14h00 Pháp đàn Đại bi Không gian Lễ hội

– BTC Lễ hội

– Ban Tôn giáo thành phố

– Ban Trị sự Phật giáo thành phố

– Các thành viên BTC Lễ hội

– Ban Trị sự Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn, Chùa QTÂ và các đạo tràng

 
15h00 đến 17h00 Chương trình hướng dẫn thiền và cuộc sống do Thượng tọa Thích Chân Quang hướng dẫn Sân khấu lớn

– UBND quận NHS

– Ban Tôn giáo thành phố

– Ban Trị sự Phật giáo thành phố

– Ban Trị sự Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn, Chùa QTÂ

– Thượng tọa Thích Chân Quang

 
19h00

Bế mạc Lễ hội:

Chương trình nghệ thuật Bế mạc Lễ hội

Sân khấu lớn

– BTC Lễ hội

– Các thành viên Ban tổ chức Lễ hội và các Tiểu ban

– Chùa QTÂ

– Trung tâm VH-TT quận

– Hội nghệ sĩ Phật giáo thành phố

– Đoàn nghệ thuật Ấn Độ

Có Chương trình riêng

20h30 Lễ tạ, Pháp đàn, Hoa đăng Không gian Lễ hội

– BTC Lễ hội

– Ban Tôn giáo thành phố

– Ban Trị sự Phật giáo thành phố

– Các thành viên BTC Lễ hội

– Ban Trị sự Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn, Chùa QTÂ và các đạo tràng

 
             

            Nguồn UBND quận Ngũ Hành Sơn