Ban Quản Lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn mở cửa đón khách đến tham quan du lịch trở lại từ ngày 30/4/2020

          Thực hiện Công văn 2840/UBND-VHXH ngày 29/4/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng, Công văn 559/SDL-QHPTTNDL ngày 29/4/2020 của Sở Du lịch thành phố Đà nẵng, Ban Quản Lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn mở cửa đón khách đến tham quan du lịch trở lại từ ngày 30/4/2020