Hưởng ứng Lễ phát động xây dựng “Doanh nghiệp Xanh – Sạch – Đẹp”

Sáng ngày 25/08/2015, đại diện cán bộ công đoàn Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn tham dự hưởng ứng Lễ phát động “Doanh nghiệp Xanh – Sạch – Đẹp”  năm 2015 do UBND quận và Liên đoàn lao động quận Ngũ Hành Sơn phối hợp phát động tại Hội trường trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn.

Đồng chí Lê Quang Tươi
Trưởng ban BQL khu DLTC Ngũ Hành Sơn tham gia ký kết thi đua

Tại buổi Lễ phát động, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn quận ngũ Hành Sơn tham gia ký cam kết thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “Doanh nghiệp Xanh – Sạch – Đẹp” với các tiêu chí: Thông tin, cổ động, tuyên truyền, ra quân dọn vệ sinh môi trường định kỳ theo tháng, quý, năm tại đơn vị; trồng cây xanh, vườn hoa, cây cảnh; vận động cán bộ, nhân viên, người lao động ra quân tham gia phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”; tập huấn, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người lao động về tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường; mỗi đơn vị, doanh nghiệp luôn có ý thức xây dựng nếp sống văn minh thân thiện với môi trường sống và làm việc.

Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn là một trong 15 đơn vị trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn tham gia ký kết thi đua thực hiện xây dựng “Doanh nghiệp Xanh – Sạch – Đẹp” năm 2015.

                                                                                                       Tổ Quảng bá

                                                                                         BQL khu DLTC Ngũ Hành Sơn