Hành động vì cảnh quan môi trường

 

Đoàn viên thanh niên xóa chữ viết, vẽ bậy trong động Tàng Chơn

Hưởng ứng chương trình hành động “Năm văn hóa văn minh đô thị 2015”, sáng ngày 18/4/2015, Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn ra quân xóa chữ viết bậy lên các hiện vật và các công trình văn hóa trên ngọn Thủy Sơn.

Thông qua buổi ra quân, Chi đoàn đã nêu cao ý thức trân trọng, giữ gìn và bảo vệ những công trình văn hóa. Đây là một trong những hoạt động thiết thực và thường xuyên của Đoàn viên Chi đoàn Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn trong việc giữ gìn, bảo vệ cảnh quan và những  giá trị của các công trình di tích tại danh thắng Ngũ Hành Sơn.

                                                                                             Tổ Quảng bá du lịch

                                                                                   BQL khu DLTC Ngũ Hành Sơn