Công đoàn Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn ra quân dọn vệ sinh môi trường

 

 

 

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2015); chương trình hành động chào mừng Đại hội Đảng bộ bộ phận Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn tiến tới Đại hội Đảng bộ các cơ quan Chính quyền Quận. Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2015 toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn đã tổ chức ra quân dọn vệ sinh, làm sạch môi trường trong và ngoài khuôn Ban quản lý, trong đó tập trung vào hai điểm trọng tâm là Động Âm phủ và trước khuôn viên chùa Linh ứng.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần xử lý các điểm rác thải, tạo mỹ quan, môi trường xanh – sạch – đẹp; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên công đoàn trong giữ gìn vệ sinh môi trường của đơn vị.

Với tinh thần tự giác, nhiệt tình lực lượng đoàn viên công đoàn đã tham gia thu gom rác thải, quét dọn vệ sinh toàn bộ hang động, phân loại và xử lý rác thải hợp lý. Ra quân tổng vệ sinh môi trường trong toàn cơ quan là hoạt động mang tính thường xuyên hàng năm của Đoàn viên công đoàn Ban, nhằm góp phần thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp chuẩn bị tốt khai trương mùa du lịch năm 2015 và thực hiện thắng lợi Chỉ thị 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nãng ngày 25/12/2014 vể tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”.

                                                                                      Tổ Quáng Bá                                                                                                                      Ban quản lý khu DLTC Ngũ Hành Sơn