Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

     Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 601/QĐ-BVHTTDL đưa Lễ hội truyền thống Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

     Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn (hay còn gọi là Lễ hội Quán Âm 19-2) được tổ chức tại chùa Quán Thế Âm (số 48 đường Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hải). Đây là lễ hội dân gian truyền thống mang đậm yếu tố tín ngưỡng Phật giáo, gắn liền với di tích quốc gia đặc biệt – Danh thắng Ngũ Hành Sơn và đời sống tâm linh tín ngưỡng của cộng đồng địa phương, đại diện cho bản sắc văn hóa của thành phố Đà Nẵng được lưu truyền, gìn giữ đến ngày nay.

Ngọc Hà (baodanang.vn)