Tìm hiểu thực tế căn cứ cách mạng K20

 
 
 
     

Chị Huỳnh Thị Thơ hướng dẫn đoàn tìm hiểu căn cứ K20
 

Ngày 14-8-2015, Ban quản lý Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn tổ chức cho cán bộ nhân viên thuộc các Tổ, Đội chức năng thâm nhập thực tế tìm hiểu khu căn cứ cách mạng K20 (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Tại nhà truyền thống và các điểm trong trong Khu di tích K20, bà Huỳnh Thị Thơ – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, một trong những nhân chứng của căn cứ K20 thời chống Mỹ, đã giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành khu di tích này. Theo bà Huỳnh Thị Thơ, đây là một căn cứ lõm chính trị, địa bàn hoạt động bí mật, nằm vùng của nhiều cán bộ, đảng viên do Thành ủy Đà Nẵng lãnh đạo, từ 1964 đến 1975.

K20 cũng là nơi diễn ra phong trào cách mạng mạnh mẽ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhân dân căn cứ cách mạng K20 không những trực tiếp tham gia kháng chiến mà còn xây dựng hệ thống những đường hầm bí mật để nuôi dấu cán bộ, cất giữ vũ khí, lương thực, đạn dược, thuốc men… góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.

Trong hơn 10 năm tồn tại, K20 trở thành biểu hiện sinh động về lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, sự hy sinh của nhân dân trong chiến tranh, đến nay đã được Nhà nước xếp hạng là di tích cấp Quốc gia.

Theo chỉ đạo của UBND quận Ngũ Hành Sơn, giao Ban quản lý Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn lập đề án quản lý, bảo vệ để phục vụ khách tham quan du lịch trong thời gian đến.

                                                                                                    Nguyễn Thị Phượng

                                                                                            BQL Khu DLTC Ngũ Hành Sơn