Khu căn cứ cách mạng K20

K20 là tên gi do Qun y Qun 3 (Đà Nng) đt đ làm mt hiu liên lc thi chng M. Khu căn c cách mng K20 nm trên đa bàn Khu dân cư Đa Mn 5, phường Khuê M, qun Ngũ Hành Sơn. Nơi đây còn lưu gi nhng di vt, hin vt và h thng hm bí mt trong kháng chiến chng M, có giá tr minh chng lch s v mt thi đu tranh ngoan cường, bt khut ngay trong lòng đch ca cán b và nhân dân K20 thành ph Đà Nng.

Khu căn c cách mng K20 được B Văn hóa-Th thao và Du lch xếp hng di tích cp quc gia năm 2010. Hin nay, Khu căn c cách mng K20 được thành ph Đà Nng đu tư chnh trang, nâng cp khang trang nhưng vn gi được nét đp hin hòa, yên ca mt vùng quê ngay gia lòng đô th.

Khu căn c cách mng K20 hin đã được đu tư h tng khang trang, đng b.

Các loi phương tin và vũ khí được nhân dân và cán b K20 dùng đ đào hm bí mt và chiến đu.

Hng ngày các m, các chị  K20 tiết kim go b vào hũ để ng h kháng chiến.

Nhà truyn thng K20- nơi trưng bày hàng trăm tài liu, hin vt v phong trào đu tranh cách mng anh dũng ca qun chúng nhân dân thành ph Đà Nng nói chung và K20 nói riêng.

Ti ngôi nhà này, ông Huỳnh Trưng đã làm hm bí mt đ nuôi giu cán b, thương binh trong sut thi gian 1968- 1975- Di tích đã được đăng ký bo v.

Đng Văn Nở (Đà Nẵng Cuối tuần)