Ban quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC”

     Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của Nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Với mục đích vận động người dân đóng góp công sức cho công tác phòng cháy chữa cháy Ngày 02/6/1996, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 369/QĐ-TTg xác định hằng năm lấy ngày 04/10 là “Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy “.

     Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2020, Ban quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn tổ chức huấn luyện, tập dượt vận hành trang thiết bị, máy PCCC phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trên ngọn Thủy Sơn do các thành thành viên trong Đội PCCC của đơn vị thực hiện. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” và cũng nằm trong kế hoạch huấn luyện PCCC nội bộ định kỳ của Danh thắng Ngũ Hành Sơn năm 2020.

     Hoạt động này nhằm cập nhật bổ sung các quy định mới và củng cố lại kiến thức pháp luật về PCCC, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chủ động trong công tác phòng và chữa cháy thoát nạn của lực lượng chữa cháy Ban quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn; huấn luyện cách thức tự kiểm tra, sử dụng các phương tiện chữa cháy, xử lý có hiệu quả các tình huống cháy nổ nếu có xảy ra một cách thuần thục cho mỗi thành viên trong Đội và sự sự phối hợp giữa các lực lượng hỗ trợ khác của đơn vị nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần ổn định và phát triển kinh tế, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn ./.

     Một số hình ảnh tại buổi huấn luyện:

Các thành viên đội PCCC tại chỗ đã được cung cấp những thông tin cập nhật bổ sung các quy định mới về PCCC trước buổi tập dượt

Di chuyển máy PCCC, trang thiết bị đến Vườn Thượng Uyển trên ngọn Thủy Sơn

 Thực hiện tập dượt cách thức tự kiểm tra, sử dụng các phương tiện chữa cháy

Đội PCCC đơn vị hưởng ứng “Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy”

Tổ quảng bá du lịch